mapa MAS Společná CIDLINA ... i náš kraj je kraj pohody

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > PO 2014 - 2020 > Výzvy

Výzvy

IROP - Investice do kvalitního vzdělávání 14.8.2017

Text výzvy

Interní postupy MAS Společná CIDLINA, z.s.

Obecná pravidla (aktuální verze 1.9)

Přílohy obecných pravidel

Specifická pravidla

Přílohy specifických pravidel

Osnova studie proveditelnosti

Kritéria hodnocení - formální náležitosti

Kritéria hodnocení - přijatelnost

Kritéria hodnocení - věcné hodnocení

Pozvánka na seminář

IROP - Bezpečně do škol a zaměstnání 17.7.2017

Text výzvy   TERMÍN PŘÍJMU ŹÁDOSTÍ PRODLOUŽEN DO 17.11.2017

Interní postupy MAS Společná CIDLINA, z.s.

Obecná pravidla (aktuální verze 1.9)

Přílohy obecných pravidel

Specifická pravidla

Přílohy specifických pravidel

Osnova studie proveditelnosti - bezpečnost dopravy

Osnova studie proveditelnosti - cyklodoprava

Kritéria hodnocení - formální náležitosti

Kritéria hodnocení - přijatelnost

Kritéria hodnocení - věcné hodnocení

Pozvánka na seminář

OP zaměstnanost - Sociální podnikání 14.7.2017

Text výzvy

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení

Příloha č. 2 Stanovy

Příloha č. 3 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik

Příloha č. 7 - Etický kodex

Příloha č. 8 Popis podporovaných aktivit

 

OP Zaměstnanost - Prorodinná opatření 23.1.2017 -

VÝZVA UKONČENA

Text výzvy

Příloha č. 1 - Příručka pro žadatele

Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria

Příloha č. 3 - Etický kodex

Příloha č. 4 - Jednací řád výběrové komise

Příloha č. 5 - Stanovy

Pozvánka na seminář

Výběr projektů

Schválení projektů

 

Program rozvoje venkova - Podpora podnikatelů 3.4.2017 -

VÝZVA UKONČENA

Text výzvy

Příloha č. 1 - Souhlas s vyhlášením výzvy

Příloha č. 2 - Pravidla Opatření 19

Příloha č. 3 - Pravidla pro žadatele 19.2.1

Příloha č. 4 - Interní postupy MAS Společná CIDLINA, z.s. pro PRV

Příloha č. 5 - Fiche č. 2 včetně hodnotících kritérií

Příloha č. 6 - Etický kodex

Příloha č. 7 - Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Příloha č. 8 - Pozvánka na seminář žadatelů o dotaci

Příloha č. 9 - Informace o registraci žadatele do Portálu farmáře

Příloha č. 10 - Postup k vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře

Prezentace k semináři pro žadatele ze dne 20.4.2017

Prezentace - vygenerování Žádosti o dotaci z Portálu farmáře

Seznam přijatých Žádostí o dotaci ke dni ukončení jejich příjmu 15.5.2017

Seznam Žádostí o dotaci vybraných k financování - správní rada 24.5.2017

 

IROP - Investice do sociálních služeb 22.5.2017 -

VÝZVA UKONČENA

Text výzvy

Interní postupy MAS Společná CIDLINA, z.s.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb

Kritéria přijatelnosti (kontrolní list)

Kritéria formálních náležitostí (kontrolní list)

Kritéria věcného hodnocení (kontrolní list)

Pozvánka na seminář