mapa MAS Společná CIDLINA ... i náš kraj je kraj pohody

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > PO 2014 - 2020 > Školství v regionu > Místní akční plán

Místní akční plán regionu Společná CIDLINA

Dne 27. dubna 2017 proběhla v rámci projektu Místní akční plán regionu Společná CIDLINA exkurze pro mateřské a základní školy regionu Společná CIDLINA. Exkurze se zúčastnilo 17 pedagogů a navštívili Základní školu a Montessori mateřskou školu v Podbřezí a Základní a mateřskou školu TRIVIUM o.p.s. v Dobřanech.

Tisková zpráva

 

Dne 14. 9. 2016 byl odevzdán Strategický rámec Místního akčního plánu regionu Společná CIDLINA.

SR pro území regionu Společna CIDLINA.pdf

 

Dne 27. června 2016 se v pohostinství Na Nové v Nepolisech uskutečnilo setkání rodičů nad potřebami vzdělávání v regionu Společná CIDLINA. Rodiče se vyjádřili k tomu, co by změnili, co by bylo potřeba rozvíjet a jaké oni vidí problémy v předškolním a základním vzdělávání.

Setkání je realizováno v rámci tvorby Místního akčního plánu v regionu Společná CIDLINA.

Pozvánka

Na jednání zástupců veřejné správy dne 22. 4. 2015 bylo podepsáno memerandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu. Místní akční plán je podmínkou čerpání finančních prostředků z IROP a OPVV v oblasti vzdělávání.

Memorandum

Dne 1.1. 2016 byl zahájen projekt Místní akční plán regionu Společná CIDLINA č. CZ. 02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000010, který vychází z Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání OPVVV.

Odkaz na pravidla a postupy projektu

Do tvorby Místního akčního plánu regionu Společná Cidlina bylo zahrnuto z území ORP Nový Bydžov 15 mateřských a základních škol a 1 základní škola praktická. Z území ORP Hradec Králové 9 mateřských škol a základních a 1 základní škola praktická.

Pro tvorbu místního akčního plánu byl zvolen řídící výbor a ustanoveny pracovní skupiny.

Řídící výbor

Zápis ze ŘV dne 13. 9. 2016.pdf

Zápis ze dne 9. 2. 2016

Jednací řád

Statut

Seznam zapojených škol do tvorby MAP

Pracovní skupiny

Pracovní skupina k opatření  č. 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

(vedoucí pracovní skupiny Bc. Nosková).

Pracovní skupina k opatření č. 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

(Mgr. Bernartová).

Pracovní skupina k opatření č. 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

(Ing. Šustr).

Pracovní skupina k opatření č. 4 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, zájmové vzdělávání

(Bc. Koulová).

Pracovní skupina k opatření č. 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky)

(Mgr. Vlachý).

Pracovní skupina k opatření č. 6 Kariérové poradenství v základních školách

(Mgr. Havlíková).