Drobečková navigace

Úvod > MAS > Členství v MAS

Členská základna

Společná CIDLINA, z.s. má k 1. 1. 2019 celkem 28 členů. Každý člen si určil příslušnost k jedné zájmové skupině podle své činnosti nebo zájmů.

Zájmové skupiny

 •    Sociální sféra
 •    Vzdělávání a volný čas
 •    Ekonomika a podnikání
 •    Veřejná správa a partnerství
 •    Životní prostředí 
               Subjekt                                                    IČO            Statutární zástupce                Zástupce v MAS          
Sociální sféra
1 Mgr. Bohumil Orel
  Mgr. Bohumil Orel Mgr. Bohumil Orel
2 Obec Vinary 00269751 Ing. Štepánka Holmanová Ing. Štepánka Holmanová
3 Oblastní charita Hradec Králové 45979855 Mgr. Václav Hrček Mgr. Václav Hrček 
4 Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. 1517031 Rudolf Lusk Mgr. Lenka Šilhánková
5 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace NB 71190961 Blanka Hatašová  Blanka Hatašová
Vzdělávání a volný čas
 6 Jana Bitnerová   Jana Bitnerová Ing. Jana Bitnerová
 7 Loučná Hora dětem, z.s. 22845640 Marie Matyášová, Dis Marie Matyášová, Dis
 8 Na podporu aktivit v NB, z.s. 67442013 Ing. Marcela Česáková, MBA Ing. Marcela Česáková, MBA
 9 Obec Barchov 00268593 Mgr. Ladislav Vlachý Mgr. Ladislav Vlachý
 10 SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112 00087751 Mgr. Vladimír Blažej Mgr. Vladimír Blažej
Ekonomika a podnikání
 11 AGRO ŽLUNICE, a.s. 25294121  Jana Pokorná Radka Vojtěchová
 12 Lenka Bažantová   Lenka Bažantová  Lenka Bažantová
 13 NATURA DK, a.s. 25291661 Mgr. Miloš Hladík  Mgr. Miloš Hladík
 14 Stavoka Kosice, a.s. 25275119 Ing. Václav Bareš Ing. Václav Bareš
 15 Miroslav Hanuš 16283848 Miroslav Hanuš Miroslav Hanuš
 16 AGRO DZ, s.r.o. 45982104 Ing. Jaroslav Zych Ing. Jaroslav Zych
17 Libor Morávek 03546985 Libor Morávek Libor Morávek
Veřejná správa a partnerství
 18 Město Chlumec nad Cidlinou 268861  Ing. Miroslav Uchytil  Ing. Miroslav Uchytil 
 19 Město Nový Bydžov 00269247 Ing. Pavel Louda  Ing. Pavel Louda 
 20 Obec Chudeřice  00268887  Ing. Miloš Veselý  Ing. Miloš Veselý 
 21 Obec Nepolisy  00269212  Ing. Dušan Šustr  Ing. Dušan Šustr 
 22 Jiří Šustr    Jiří Šustr  Jiří Šustr 
 23 Obec Olešnice 00269263 Pavel Procházka Pavel Procházka
Životní prostředí
 24 Agropodnik Humburky, a.s.  64259668  Ing. Petr Semerád  Josef Kadavý 
 25 SKP Judo Nový Bydžov, z.s. 26589044  Ing. Erika Jelínková  Ing. Erika Jelínková 
 26 Spolek Město v zahradách  69154384  Josef Komárek  Ing. Pavel Školník, MPA
 27 Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.  28553527  MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.  Ing. Ondřej Havlíček 
28 TJ Sokol Nepolisy, z.s. 61222712 Ing. Ján Baláž Ing. Ján Baláž

 Jak se stát členem MAS

Společná CIDLINA není nijak omezena - do společných aktivit se může zapojit každý, kdo sám pracuje na rozvoji své firmy, své obce či města, a kdo má pocit že svým dílem může přispět k rozvoji regionu. Omezující kritéria nejsou stanovena, není ani specifikováno z jakého oboru činnosti by měli členové MAS být. Vaše aktivity budou tím nejdůležitějším vkladem do činnosti MAS. Každý, kdo cítí potřebu pro region aktivně pracovat a tím přispět k jeho rozvoji je mezi členy srdečně vítán. Členem MAS se může stát kdokoliv na základě podané písemné přihlášky a rozhodnutí valné hromady. 

Stačí jen vyplnit  ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU.

Práva a povinnosti člena:

 Každý člen má právo:

 • účastnit se hlasování nejvyššího orgánu,
 • právo být volen do orgánů spolku,
 • být začleněn do jedné za zájmových skupin,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 • předkládat podněty a návrhy orgánům spolku.

 Každý člen je povinen:

 • dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy přijaté spolkem,
 • začlenit se do jedné ze zájmových skupin,
 • účastnit se jednání valné hromady a orgánů, jejíž je členem,
 • účastnit se práce ve spolku,
 • chovat se čestně vůči spolku,
 • sdělit manažerovi aktuální komunikační adresu,
 • reagovat na hlasování per rollam.

 

Partnerství MAS

Společná CIDLINA, z.s. má uzavřené partnerské smlouvy s Muránskou planinou ze Slovenské republiky a s MAS Podchlumí z Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě spolupracujeme s Hradeckým venkovem, o.p.s. s kterým je realizováno 7 projektů spolupráce.

Mezinárodní partnerství

MAS Společná CIDLINA navázala na dlouholetou mezinárodní spolupráci střediskového města Nový Bydžov se slovenským městem Brezno. Mezinárodní spolupráce se slovenským městem Brezno trvá již bezmála 40 let. Nové partnerství pak bylo navázáno v roce 2000, kdy byla uzavřena mezinárodní smlouva Nový Bydžov - Brezno. Lze říci, že od této doby je partnerství je velice intenzivní, je navázáno mnoho osobních kontaktů. Realizuje se v rámci výměny zkušeností pracovníků městských úřadů, samosprávy, ale i v oblasti kultury a sportu. Toto partnerství je po dohodě rozšířeno na celé regiony Společná Cidlina a Muránska Planina.

Muránska Planina je 10 let národním parkem a leží mezi Breznem, Revúcou a Rimavskou Sobotou. Na území se nachází velké množství jeskyní, propastí a krasových útvarů. Muránska Planina představuje v rámci Slovenska jedno z nejzachovalejších území s bohatou flórou a faunou. Střediskovým městem je Tisovec se 4,5 tis. obyvateli, kterým protéká řeka Rimava.

Obce Muránské Planiny založily místní partnerství a v posledních letech se cíleně připravují na čerpání evropských peněz. MAS Muránská Planina má zpracovanou strategii rozvoje svého území, dle které se zaměří především na rozvoj cestovního ruchu a podporu drobných a středních podnikatelů zabývajících se zpracováním místních surovin a cestovním ruchem.

Mezinárodní partnerská smlouva mezi MAS Společná Cidlina a MAS Muránská Planina byla uzavřena v Nepolisech (ČR) dne 4.9.2007.

Národní partnerství

MAS uzavřela partnerskou smlouvu se sousední MAS Podchlumí dne 5.9.2007. Podpisu této smlouvy předcházela řada setkání s náplní o výměně zkušeností o vzniku a udržení partnerství v regionu.

 

 

 

 

Menu

Fulltextové vyhledávání

Parametrické vyhledávání