mapa MAS Společná CIDLINA ... i náš kraj je kraj pohody

Fulltextové vyhledávání

MAS Společná CIDLINA

 

18. 4. 2017 Dotazníkové šetření ke stavu předškolního a základního vzdělávání

V měsíci únoru a březnu proběhlo doatzníkové šetření ke stavu předškolního a školního vzdělávání v našem regionu.


4. 4. 2017 Projekt spolupráce

Společná CIDLINA připravuje projekt spolupráce, do kterého by tentokrát ráda zapojila místní podnikatele v oblasti gastronomie. V příloze najdete pozvánku na úvodní jednání, kde bychom chtěli s případnými zájemci projekt připravit.


29. 3. 2017 Místní akční skupina vyhlašuje první výzvy.


7. 3. 2017 Tisková zpráva NKÚ

Tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ČR týkající se Programu rozvoje venkova ČR a jeho čerpání metodou LEADER a vyjádření Ministerstva zemědělství ČR k této zprávě.


23. 2. 2017 Dotazník pro rodiče v oblasti vzdělávání

Společná CIDLINA v současné době pracuje na Místním akčním plánu vzdělávání, který by měl v regionu zmapovat stav předškolního a základního vzdělávání a požadavky všech zúčastněných aktérů na rozvoj vzdělávání v regionu (tedy i rodičů).


23. 1. 2017 Výzva na příměstské tábory vyhlášena

Výzva na příměstské tábory vyhlášena


15. 12. 2016 Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy…


21. 11. 2016 Strategie schválena

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2023 je schválena. Po schválení všech dalších podpůrných dokumentů a vydání akceptačních dopisů od jednotlivých řídících orgánů, bude místní akční skupina vyhlašovat výzvy na přijímání žádostí o podporu na plánované aktivity.


 

logo EU MMR.JPG
 

Portál Cidlina - logo

 

 

 

 

 

Portál Cidlina - logo