mapa MAS Společná CIDLINA ... i náš kraj je kraj pohody

Fulltextové vyhledávání

MAS Společná CIDLINA

 

7. 6. 2016 Setkání rodičů

Dne 27. června 2016 se v pohostinství Na Nové v Nepolisech uskuteční setkání rodičů nad potřebami vzdělávání v regionu Společná CIDLINA.


5. 11. 2015 Seminář pro obce k zákonu O Vodovodech a kanalizacích

V Nepolisech dne 26.10. proběhl seminář k povinnostem vlastníka a provozovatele ve vazbě na zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - č.274/2001 Sb.


22. 6. 2015 Setkání zástupců školních jídelen

V zámecké restauraci v Chlumci nad Cidlinou proběhlo setkání zástupců školních jídelen v rámci projektu Na venkově zdravě jíme. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře s ochutnávkou ryb z Rybářství v Chlumci nad Cidlinou. Více se dočtete v tiskové zprávě.


24. 4. 2015 LeaderFEST 2015 aneb "Návrat ke kořenům"

Zveme Vás na akci LeaderFEST 2015 aneb „Návrat ke kořenům“. Celá akce je bez podpory z EU či národní, částečně bude podpořena Královéhradeckým krajem a Městem Náchod.


23. 4. 2015 Memorandum o spolupráci při tvorbě místního akčního plánu


24. 3. 2015 Bude Společná CIDLINA i nadále podporovat rozvoj regionu?

V současné době místní akční skupina stále pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD). Pracovní verzi SCLLD jsme předali k předběžnému posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj. Jakmile budou schváleny operační programy ČR a vydána pravidla pro tvorbu implementace strategie, bude naše SCLLD dopracována, poté předložena ke schválení Valné hromadě Společné CIDLINY a předána k hodnocení poskytovateli dotace.


10. 3. 2015 Kurzy ručních prací 2015

Pro velký úspěch ručních prací v loňském roce jsme pro vás připravili novou sérii nejžádanější kurzů. Kurzy proběhnou v měsíci dubnu a opět v prostorách zámku ve Sloupně. Pozvánky a pokyny k přihlášení najdete v příloze


6. 3. 2015 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu najdete na webových stránkách Sdružení místních samospráv.


Portál Cidlina - logo

 

Portál Cidlina - logo