mapa MAS Společná CIDLINA ... i náš kraj je kraj pohody

Fulltextové vyhledávání

MAS Společná CIDLINA

 

23. 2. 2017 Dotazník pro rodiče v oblasti vzdělávání

Společná CIDLINA v současné době pracuje na Místním akčním plánu vzdělávání, který by měl v regionu zmapovat stav předškolního a základního vzdělávání a požadavky všech zúčastněných aktérů na rozvoj vzdělávání v regionu (tedy i rodičů).


23. 1. 2017 Výzva na příměstské tábory vyhlášena

Výzva na příměstské tábory vyhlášena


15. 12. 2016 Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy…


21. 11. 2016 Strategie schválena

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2023 je schválena. Po schválení všech dalších podpůrných dokumentů a vydání akceptačních dopisů od jednotlivých řídících orgánů, bude místní akční skupina vyhlašovat výzvy na přijímání žádostí o podporu na plánované aktivity.


29. 8. 2016 Stav hodnocení Strategie komunitně vedeného rozvoje ze strany řídících orgánů


17. 8. 2016 Kdy budou vyhlášeny výzvy ?

Společná CIDLINA stále nemá schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Strategie byla předložena ke schválení 15. prosince 2015. Máme za sebou úspěšně formální hodnocení a kontrolu přijatelnosti.


17. 12. 2014 Které území bylo v programovacím období 2007 - 2013 úspěšné?

Do kterého území bylo za poslední období nejvíce investováno? Kolik projektů kde bylo podpořeno? To se dozvíte z přehledé mapy.


 

logo EU MMR.JPG
 

Portál Cidlina - logo

 

 

 

Portál Cidlina - logo