image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zrealizované projekty > Archiv > Projekty spolupráce > Čekejme příjemně

Čekejme příjemně

Předmětem projektu spolupráce je obnova autobusových čekáren a mobiliáře vhodného pro příjemné cestování (lavičky, koše na odpadky, stojany na kola) v obcích na území MAS Společná CIDLINA a MAS Zálabí. Obě MAS navázaly spolupráci na podzim roku 2009 na základě představení se MAS Zálabí jako nepodpořené MAS sousední podpořené MAS Společná Cidlina. První schůzka proběhla jako informativní vzhledem k připravovanému rozvojovému plánu MAS Zálabí a následovaly konzultace směřované k možné spolupráci. Při dalších setkáních, na základě prostudování SPL MAS Společná Cidlina, MAS Zálabí navrhla několik okruhů spolupráce vyplývající z rozhodnutí správní rady odsouhlasené valnou hromadou, která se konala 15. 01. 2010. V průběhu konání dalších schůzek bylo zjištěno, že na obou územích se nachází v havarijním stavu celá řada autobusových zastávek, které znesnadňují dojíždění místnímu obyvatelstvu do práce, školy, k lékaři, na úřady,.atd., ale také je to první kontakt pro cestující, kteří chtějí nebo potřebují navštívit tyto lokality a stav těchto čekáren spíše odrazuje od zastavení se v regionu.

Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při obnově autobusových čekáren a mobiliáře.

Celkové náklady projektu činí 4.086.500 Kč.

Příprava projektu obnovy autobusových čekáren

Setkání k přípravě projektu obnovy autobusových čekáren se uskuteční dne 13.4.2010 v zasedací místnosti v Nepolisech.

Pozvánka