image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Členská základna

Členská základna

Společná CIDLINA, z.s. má k 1.6. 2023 celkem 27 členů. Každý člen si určil příslušnost k jedné zájmové skupině podle své činnosti nebo zájmů.

Zájmové skupiny

 • Sociální sféra
 • Vzdělávání a volný čas
 • Ekonomika a podnikání
 • Veřejná správa a partnerství
 • Životní prostředí 

          

Sektor veřejný/soukromý

    Subjekt                                                   

IČO           

Statutární zástupce               

Zástupce v MAS          

Sociální sféra

1

veřejný

Obec Vinary

00269751

Ing. Štepánka Holmanová

Ing. Štepánka Holmanová

2

soukromý

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.

01517031

Bc. Eva Kavalírová

Mgr. Lenka Šilhánková

3

soukromý

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace NB

71190961

Blanka Hatašová

 Blanka Hatašová

Vzdělávání a volný čas

 4

soukromý

Ing. Jana Bitnerová

 

Ing. Jana Bitnerová

Ing. Jana Bitnerová

 5

soukromý

Loučná Hora dětem,z.s

22845640

Marie Matyášová, Dis

Marie Matyášová, Dis

 6

soukromý

Na podporu aktivit v NB, z.s

67442013

Ing. Marcela Česáková, MBA

Ing. Marcela Česáková, MBA

 7

veřejný

Obec Barchov

00268593

Mgr. Ladislav Vlachý

Mgr. Ladislav Vlachý

 8

veřejný

SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

00087751

Mgr. Vladimír Blažej

Mgr. Vladimír Blažej

 9

soukromý

Libor Morávek 

03546985 Libor Morávek Libor Morávek

10

soukromý

Barbora Kovářová

  Barbora Kovářová Barbora Kovářová

Ekonomika a podnikání

 11

soukromý

Lenka Bažantová

 

Lenka Bažantová 

Lenka Bažantová

 12

soukromý

NATURA DK, a.s.

25291661

Mgr. Miloš Hladík 

Mgr. Miloš Hladík

 13

soukromý

Stavoka Kosice, a.s.

25275119

Ing. Václav Bareš

Ing. Václav Bareš

 14

soukromý

Miroslav Hanuš

16283848

Miroslav Hanuš

Miroslav Hanuš

 15

soukromý

Rovina Písek, a.s.

25251261

Ing. Václav Smetiprach

Miroslav Kučera

 16 soukromý AGRO DZ, s.r.o. 05848385 Ing. Jaroslav Zych Ing. Jaroslav Zych

Veřejná správa a partnerství

 17

veřejný

Město Chlumec nad Cidlinou

00268861 

Mgr. Vladan Kárník

Mgr. Vladan Kárník

 18

veřejný

Město Nový Bydžov

00269247

Ing. Pavel Louda

Ing. Pavel Louda 

 19

veřejný

Obec Chudeřice 

00268887 

Ing. Miloš Veselý 

Ing. Miloš Veselý 

 20

veřejný

Obec Nepolisy 

00269212 

Ing. Dušan Šustr 

Ing. Dušan Šustr

 21

veřejný

Obec Olešnice

00269263

Pavel Procházka

Pavel Procházka

 22

veřejný

Školní jídelna, Chlumec nad Cidlinou

75017580

Zdenka Macháčková

Zdenka Macháčková

23

veřejný

Obec Smidary

00269549

Bc. Jana Draštíková

Ing. Ondřej Havlíček

Životní prostředí

 24

soukromý

Agropodnik Humburky, a.s. 

64259668 

Ing. Petr Švorc

Ing. Petr Švorc

 25

soukromý

TJ Sokol Nepolisy, z.s.

61222712 Ing. Josef Finěk Ing. Ján Baláž

 26

soukromý

Ing. Erika Jelínková

 

Ing. Erika Jelínková

Ing. Erika Jelínková 

 27

soukromý

Spolek Město v zahradách 

69154384 

Josef Komárek 

Ing. Pavel Školník, MPA

           
           

Jak se stát členem MAS

Společná CIDLINA není nijak omezena - do společných aktivit se může zapojit každý, kdo sám pracuje na rozvoji své firmy, své obce či města, a kdo má pocit že svým dílem může přispět k rozvoji regionu. Omezující kritéria nejsou stanovena, není ani specifikováno z jakého oboru činnosti by měli členové MAS být. Vaše aktivity budou tím nejdůležitějším vkladem do činnosti MAS. Každý, kdo cítí potřebu pro region aktivně pracovat a tím přispět k jeho rozvoji je mezi členy srdečně vítán. Členem MAS se může stát kdokoliv na základě podané písemné přihlášky a rozhodnutí valné hromady. 

Stačí jen vyplnit  ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU.

Práva a povinnosti člena:

 Každý člen má právo:

 • účastnit se hlasování nejvyššího orgánu,
 • právo být volen do orgánů spolku,
 • být začleněn do jedné za zájmových skupin,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 • předkládat podněty a návrhy orgánům spolku.

 Každý člen je povinen:

 • dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy přijaté spolkem,
 • začlenit se do jedné ze zájmových skupin,
 • účastnit se jednání valné hromady a orgánů, jejíž je členem,
 • účastnit se práce ve spolku,
 • chovat se čestně vůči spolku,
 • sdělit manažerovi aktuální komunikační adresu,
 • reagovat na hlasování per rollam.

Partnerství MAS

Společná CIDLINA, z.s. má uzavřené partnerské smlouvy s Muránskou planinou ze Slovenské republiky a s MAS Podchlumí z Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě spolupracujeme s Hradeckým venkovem, o.p.s. s kterým je realizováno 7 projektů spolupráce.

Mezinárodní partnerství

MAS Společná CIDLINA navázala na dlouholetou mezinárodní spolupráci střediskového města Nový Bydžov se slovenským městem Brezno. Mezinárodní spolupráce se slovenským městem Brezno trvá již bezmála 40 let. Nové partnerství pak bylo navázáno v roce 2000, kdy byla uzavřena mezinárodní smlouva Nový Bydžov - Brezno. Lze říci, že od této doby je partnerství je velice intenzivní, je navázáno mnoho osobních kontaktů. Realizuje se v rámci výměny zkušeností pracovníků městských úřadů, samosprávy, ale i v oblasti kultury a sportu. Toto partnerství je po dohodě rozšířeno na celé regiony Společná Cidlina a Muránska Planina.

Muránska Planina je 10 let národním parkem a leží mezi Breznem, Revúcou a Rimavskou Sobotou. Na území se nachází velké množství jeskyní, propastí a krasových útvarů. Muránska Planina představuje v rámci Slovenska jedno z nejzachovalejších území s bohatou flórou a faunou. Střediskovým městem je Tisovec se 4,5 tis. obyvateli, kterým protéká řeka Rimava.

Obce Muránské Planiny založily místní partnerství a v posledních letech se cíleně připravují na čerpání evropských peněz. MAS Muránská Planina má zpracovanou strategii rozvoje svého území, dle které se zaměří především na rozvoj cestovního ruchu a podporu drobných a středních podnikatelů zabývajících se zpracováním místních surovin a cestovním ruchem.

Mezinárodní partnerská smlouva mezi MAS Společná Cidlina a MAS Muránská Planina byla uzavřena v Nepolisech (ČR) dne 4.9.2007.

Národní partnerství

MAS uzavřela partnerskou smlouvu se sousední MAS Podchlumí dne 5.9.2007. Podpisu této smlouvy předcházela řada setkání s náplní o výměně zkušeností o vzniku a udržení partnerství v regionu.