mapa MAS Společná CIDLINA ... i náš kraj je kraj pohody

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Členská základna

Členská základna

Společná CIDLINA, z.s. má k 1.1.2018 celkem 28 členů. Každý člen si určil příslušnost k jedné zájmové skupině podle své činnosti nebo zájmů.

Zájmové skupiny

 •    Sociální sféra
 •    Vzdělávání a volný čas
 •    Ekonomika a podnikání
 •    Veřejná správa a partnerství
 •    Životní prostředí 

 

          

    Subjekt                                                   

IČO           

Statutární zástupce               

Zástupce v MAS          

Sociální sféra

1

Mgr. Bohumil Orel

00269247

Mgr. Bohumil Orel 

Mgr. Bohumil Orel

2

Obec Vinary

00269751

Ing. Štepánka Holmanová

Ing. Štepánka Holmanová

3

Oblastní charita Hradec Králové

45979855

Mgr. Václav Hrček

Mgr. Václav Hrček 

4

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.

1517031

Rudolf Lusk

Mgr. Lenka Šilhánková

5

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace NB

71190961

Blanka Hatašová

 Blanka Hatašová

Vzdělávání a volný čas

 6

Ing. Jana Bitnerová

 

Ing. Jana Bitnerová

Ing. Jana Bitnerová

 7

Loučná Hora dětem,z.s

22845640

Marie Matyášová, Dis

Marie Matyášová, Dis

 8

Na podporu aktivit v NB, z.s

67442013

Ing. Marcela Česáková, MBA

Ing. Marcela Česáková, MBA

 9

Obec Barchov

00268593

Mgr. Ladislav Vlachý

Mgr. Ladislav Vlachý

 10

SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

00087751

Mgr. Vladimír Blažej

Mgr. Vladimír Blažej

 11

TJ Sokol Nepolisy, z.s.

61222712

Ing. Ján Baláž

Ing. Ján Baláž

Ekonomika a podnikání

 12

AGRO ŽLUNICE, a.s.

25294121 

Jana Pokorná

Ing. Jitka Raichová

 13

Lenka Bažantová

 

Lenka Bažantová 

Lenka Bažantová

 14

NATURA DK, a.s.

25291661

Mgr. Miloš Hladík 

Mgr. Miloš Hladík

 15

Stavoka Kosice, a.s.

25275119

Ing. Václav Bareš

Ing. Václav Bareš

 16

Jaroslav Zych

45982104

Ing. Jaroslav Zych

Ing. Jaroslav Zych

Veřejná správa a partnerství

 17

Město Chlumec nad Cidlinou

268861 

Ing. Miroslav Uchytil 

Ing. Miroslav Uchytil 

 18

Město Nový Bydžov

00269247

Ing. Pavel Louda

Ing. Pavel Louda 

 19

Obec Chudeřice 

268887 

Ing. Miloš Veselý 

Ing. Miloš Veselý 

 20

Obec Nepolisy 

00269212 

Ing. Dušan Šustr 

Ing. Dušan Šustr 

 21

Obec Sekeřice 

00578550 

Vladimír Peš 

Vladimír Peš 

 22

Jiří Šustr 

 

Jiří Šustr 

Jiří Šustr 

 23

Obec Olešnice

00269263

Pavel Procházka

Pavel Procházka

Životní prostředí

 24

Agropodnik Humburky, a.s. 

64259668 

Ing. Petr Semerád 

Josef Kadavý 

 25

Miroslav Hanuš 

16283848 

Miroslav Hanuš 

Miroslav Hanuš

26

SKP Judo Nový Bydžov, z.s.

26589044 

Ing. Erika Jelínková 

Ing. Erika Jelínková 

27

Spolek Město v zahradách 

69154384 

Josef Komárek 

Ing. Pavel Školník, MPA

28

Okrašlovací spolek Smidarska, z.s. 

28553527 

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. 

Ing. Ondřej Havlíček 

 

Jak se stát členem MAS

Společná CIDLINA není nijak omezena - do společných aktivit se může zapojit každý, kdo sám pracuje na rozvoji své firmy, své obce či města, a kdo má pocit že svým dílem může přispět k rozvoji regionu. Omezující kritéria nejsou stanovena, není ani specifikováno z jakého oboru činnosti by měli členové MAS být. Vaše aktivity budou tím nejdůležitějším vkladem do činnosti MAS. Každý, kdo cítí potřebu pro region aktivně pracovat a tím přispět k jeho rozvoji je mezi členy srdečně vítán. Členem MAS se může stát kdokoliv na základě podané písemné přihlášky a rozhodnutí valné hromady. 

Stačí jen vyplnit  ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU.

Práva a povinnosti člena:

 Každý člen má právo:

 • účastnit se hlasování nejvyššího orgánu,
 • právo být volen do orgánů spolku,
 • být začleněn do jedné za zájmových skupin,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 • předkládat podněty a návrhy orgánům spolku.

 Každý člen je povinen:

 • dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy přijaté spolkem,
 • začlenit se do jedné ze zájmových skupin,
 • účastnit se jednání valné hromady a orgánů, jejíž je členem,
 • účastnit se práce ve spolku,
 • chovat se čestně vůči spolku,
 • sdělit manažerovi aktuální komunikační adresu,
 • reagovat na hlasování per rollam.

Partnerství MAS

Společná CIDLINA, z.s. má uzavřené partnerské smlouvy s Muránskou planinou ze Slovenské republiky a s MAS Podchlumí z Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě spolupracujeme s Hradeckým venkovem, o.p.s. s kterým je realizováno 7 projektů spolupráce.

Mezinárodní partnerství

MAS Společná CIDLINA navázala na dlouholetou mezinárodní spolupráci střediskového města Nový Bydžov se slovenským městem Brezno. Mezinárodní spolupráce se slovenským městem Brezno trvá již bezmála 40 let. Nové partnerství pak bylo navázáno v roce 2000, kdy byla uzavřena mezinárodní smlouva Nový Bydžov - Brezno. Lze říci, že od této doby je partnerství je velice intenzivní, je navázáno mnoho osobních kontaktů. Realizuje se v rámci výměny zkušeností pracovníků městských úřadů, samosprávy, ale i v oblasti kultury a sportu. Toto partnerství je po dohodě rozšířeno na celé regiony Společná Cidlina a Muránska Planina.

Muránska Planina je 10 let národním parkem a leží mezi Breznem, Revúcou a Rimavskou Sobotou. Na území se nachází velké množství jeskyní, propastí a krasových útvarů. Muránska Planina představuje v rámci Slovenska jedno z nejzachovalejších území s bohatou flórou a faunou. Střediskovým městem je Tisovec se 4,5 tis. obyvateli, kterým protéká řeka Rimava.

Obce Muránské Planiny založily místní partnerství a v posledních letech se cíleně připravují na čerpání evropských peněz. MAS Muránská Planina má zpracovanou strategii rozvoje svého území, dle které se zaměří především na rozvoj cestovního ruchu a podporu drobných a středních podnikatelů zabývajících se zpracováním místních surovin a cestovním ruchem.

Mezinárodní partnerská smlouva mezi MAS Společná Cidlina a MAS Muránská Planina byla uzavřena v Nepolisech (ČR) dne 4.9.2007.

Národní partnerství

MAS uzavřela partnerskou smlouvu se sousední MAS Podchlumí dne 5.9.2007. Podpisu této smlouvy předcházela řada setkání s náplní o výměně zkušeností o vzniku a udržení partnerství v regionu.

 

 

Parametrické vyhledávání

Portál Cidlina - logo