image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zrealizované projekty > Archiv > Projekty spolupráce > Dětem pro radost

Reportáž o projektu

Spolupráce Společné Cidliny a Hradeckého venkova probíhá na výbornou. Nová dětská hřiště jsou toho jasným důkazem. Na území Místní akční skupiny Společná Cidlina přibude 10 nových hřišť a na území Místní akční skupiny Hradecký venkov jich bude celkem 19. Proběhlo také několik prezentačních akcí, v rámci kterých byla hřiště dána do užívání dětem. Dětská hřiště měla a stále mají velký úspěch a to jak u dětí, tak i u rodičů, kteří mají krásný cíl pro své děti při procházkách. Proto se připravuje další etapa projektu. Díky druhé etapě se mohou i děti v dalších obcích těšit na nová hřiště se spoustou krásných hracích prvků.

Slavnostní otevření hřišt

U příležitosti ukončení Projektu spolupráce s názvem Dětem pro radost je naplánováno slavnostní otevření hřišť a vyhlášena výtvarná soutěž s názvem Jak si hraji na novém dětském hřišti.

Dětem pro radost

Projekt spolupráce s názvem Dětem pro radost je zaregistrován na CP SZIF Praha dne 22.6.2009 s pořadovým číslem 1.

Předmětem projektu spolupráce je instalace dětských hracích prvků do veřejných prostranství v obcích na území MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov.  Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru  při realizaci dětských hřišť a následné využívání ke vzdělávacím a kulturním aktivitám. Plánované činnosti: kampaně „Kolo s přilbou“, „ Bezpečné hraní“, pokračování projektu „Kurzy první pomoci“ ve spolupráci s Českým červeným křížem Hradec Králové – partnerem MAS.

 Společná CIDLINA, o.s. a Hradecký venkov, o.p.s. spolupracují na projektu dětských hřišť s názvem Dětem pro radost. Projekt bude podán k podpoře v rámci PRV ČR OSA IV. Projekty spolupráce. Celkové způsobilé náklady projektu cca 5. mil. Kč. V současné době jsou obcím zasílány variantní řešení typizovaných hřišť a mapuje se okruh zájemců. Dne 29. dubna proběhne schůzka pracovní skupiny a poté bude tento projekt veřejně projednán s potencionálními partnery projektu.

Dětem pro radost

Dětem pro radost