image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zrealizované projekty > Archiv > Projekty spolupráce > Dětem pro radost II

Dětem pro radost II

Předmětem projektu spolupráce je instalace dětských hracích prvků do veřejných prostranství a nákup interaktivních tabulí pro pořádání vzdělávacích a environmentálních aktivit   v obcích na území MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov.  

Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru  při realizaci dětských hřišť a následné využívání pořízeného vybavení ke vzdělávacím,  kulturním a environmentálním aktivitám.

Plánované činnosti: environmentální vzdělávání, audiovizuální kulturní a vzdělávací akce, kampaně „Kolo s přilbou“, „ Bezpečné hraní“, pokračování projektu „Kurzy první pomoci“   ve spolupráci s Českým červeným křížem Hradec Králové – partnerem MAS.

Plánované činnosti s interaktivními tabulemi: inovativní interaktivní vzdělávací a kulturní prezentace na akcích MAS a jejích partnerů (školení a semináře, ekologické vzdělávání dětí a dospělých, regionální kulturní akce)

  • Informační systém pro přípravu a správu výukových materiálů 
  • Snadná příprava, sbírek, příkladů, protokolů,  příruček, prezentací a dalších materiálů 
  • Využití výukových materiálů na počítači, na interaktivní tabuli a  v tištěné podobě 
  • Výměna připravených tematických celků mezi uživateli přes internet

Celkové náklady projektu jsou ve výši 4.737 tis. Kč.

Dětem pro radost II. 

V rámci projektu spolupráce s Hradeckým venkovem realizujeme celkem 16 nových dětských hřišť. Projekt je ve finále a nám zbývá příjemnější část projektu a to slavnostně předat tato hřiště dětem k užívání. Celkem se na našem území uskuteční 8 slavnostních otevření s bohatým programem nejen pro děti. Termíny najedete vpozvánce.                                                      

Pozvánka