image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zrealizované projekty > Archiv > Informace pro žadatele > Informace

Aktualizovaný seznam realizovaných projektů k 9/2013

 Aktualizovnaý seznam přijatých a podpořených projektů k 30.9.2013 . V seznamech najdete rozdělení do jednotlivých fichí, výzev a žadatelů.

Výběr projektů ve výzvy č. 1/2013

Včera 4. 6. 2013 schválila valná hromada výběr projektů ve výzvě č. 1/2013. Z 28 přijatých žádostí bude podpořeno 16 projektů.  

Příjem projektů do výzvy č. 1/2013 ukončen

Dne 23. května v 11,00 hod. byl ukončen příjem projektů ve výzvě č. 1/2013  Zároveň je tímto ukončen příjem projektů v programovacím období 2007 - 2013. Přijatop bylo celkem 28 žádostí v objemu požadovaných dotací 11 585 621,- Kč. Výsledky hodnocení projektů budou zveřejněny 5. června 2013. 

 Výzva č. 1/2013

Dne 29. března byla vyhlášena výzva č. 1/2013. Žádosti budou přijímány v rámci Fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců, Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikorpodniků a Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany. Alokovaná částka na všechny fiche je 5,2 mil. Kč. Ukončení příjmu žádostí je 23. 5. 2013 v 11,00 hod.

Informace o Výzvě č. 1/2013

Z technických důvodů  dojde k vyhlášení výzvy č. 1 pro rok 2013 v pozdějším termínu, než byl předpokládaný 18. březen 2013. Nový termín vyhlášené výzvy bude v první polovině měsíce dubna 2013, ukončení příjmu žádostí o dotaci se předpokládá v druhé polovině měsíce května 2013.

 O přesných datech Vás budeme, ihned po jejich zjištění, informovat.

 Ve výzvě budou vyhlášeny tyto fiche:

 Fiche č. 1 - Udržení a rozvoj zemědělců v regionu (alokace 1.000.000,- Kč)

 Fiche č. 3 - Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu (alokace 1.000.000,- Kč)

 Fiche č. 5 - Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany (alokace     3.200.000,- Kč).

Schválení projektů ve Výzvě č. 1/2012

Příjem žádostí ve Výzvě č. 1/2012 ukončen 

Dne 27. září 2012 v 11,00 hod byl ukončen příjem žádostí ve Výzvě č. 1/2012. Celkem bylo přijato 24 žádostí s požadavkem na 9 722 584 Kč. Alokovaná částka k rozdělení v této výzvě je 5,2 mil. Kč. Bude následovat bodování projektů a výběr hodnotitelskou komisí. Výsledky výběru budou zveřejněny 19. října 2012.

Vyhlášena Výzva č. 1/2012

Dne 23.7.2012 byla vyhlášena výzva na realizaci SPL Nejen společná řeka. Příjem žádostí o podporu financování bude ukončen 27.9.2012 v 11.00 hod. Vyhlášena je fiche č. 1,2,3,5 a 6.

Schválení projektů ve Výzvě č. 2/2011

Příjem žádostí ve Výzvě č. 2/2011 ukončen

Dne 27.9.2011 ve 14.00 hod. byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 2/2011. Celkem bylo přijato 26 žádostí s požadavkem na 9.881.742,- Kč. Alokovaná částka k rozdělení v této výzvě je 4.200.000,- Kč. Bude následovat bodování projektů a výběr hodnotitelskou komisí.  

Vyhlášena Výzva č. 2/2011

Dne 25.července 2011 byla vyhlášena výzva na realizaci SPL Nejen společná řeka. Příjem žádostí o podporu financování projektů bude ukončen 27.9.2011 ve 14.00 hod. Vyhlášena je fiche 2, fiche 5 a fiche 6.

Schválení projektů ve Výzvě č. 1/2011

Státní zemědělský intervanční fond schváli projekty v NUTS II. Severovýchod. Výše přidělených finančních prostředků se řídí požadavky žadatelů a alokací MAS na danou výzvu. Během měsíce března budou žadatelé vyzváni RO SZIF k podpisu dohody.

Příjem žádostí ve Výzvě č. 1/2011 ukončen

Dne 7.6.2011 ve 14.00 hod byl ukončen příjem žádostí ve výzvě 1/2011. Celkem bylo přijato 7 žádostí s požadavkem na 2.322.338,- Kč. Alokovaná částka k rozdělení v této výzvě je 2.500.000,- Kč. Bude následovat bodování projektů a výběr hodnotitelskou komisí.

Vyhlášena výzva č. 1/2011

Dne 13.4.2011  byla vyhlášena výzva na realizaci SPL Nejen společná řeka. Příjem žádostí o podporu financování projektů bude ukončen 7.6.2011 ve 14.00 hod. Vyhlášena je fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců v regionu a fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniku v regionu.

Schválení projektů  ve výzvě č. 2/2010

19.10.2010 ve 14.00 hod. zasedala v Nepolisech výběrová komise, která obodovala a vybrala projekty, které budou podpořeny ve výzvě 2/2010. Stejného dne v 16.00 hod. tento výběr potvrdila valná hromada Společné CIDLINY.

Příjem žádostí ve Výzvě č. 2/2010 ukončen

Dne 29.9.2010 ve 14.00 hod. byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. 2/2010. Celkem bylo přijato 19 žádostí s požadavkem na 12.004.959,- Kč. Alokovaná částka k rozdělení činí 3.500.000,- Kč. Následovat bude bodování a výběr projektů.

Vyhlášena výzva č. 2/2010

Dne 26.7.2010 byla vyhlášena výzva na realizaci SPL Nejen společná řeka. Příjem žádostí o podporu financování projektů proběhne od 29.9. do 8.10.2010 do 14.00 hod.

Vyhlášeny jsou fiche pro zemědělce, na podporu cestovního ruchu, občanskou vybavenost a vzdělávání.

Schválení projektů ve Výzvě č. 1/2010

25. 5. 2010 ve 14 hodin zasedla v Nepolisech výběrová komise, která obodovala a vybrala projekty, které boudou podpořeny ve výzvě 1/2010. Stejného dne v 16 hodin tento výběr potvrdila valná hromada Společné CIDLINY.                                

Příjem žádostí ve Výzvě č. 1/2010 ukončen

Dne 12.5.2010 ve 14.00 hodin byl ukončen příjem žádostí. V rámci Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v  regionu byla přijata 1 žádost, v rámci Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany 11  žádostí a v rámci Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví regionu  3 žádosti. Po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti provede výběrová komise hodnocení a výběr předložení valné hromadě ke schválení.                                                                              

Vyhlášena Výzva č. 1/2010

15. 3. 2010 byla vyhlášena první výzva v roce 2010 na přijímání žádostí o dotace. Vyhlášena je Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu, Fiche č. 5 uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany a Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví regionu.  Na celou výzvu je alokováno 6 mil. Kč. Žádosti budou přijímány v termínu 3. - 12. 5. 2010 v sídle Společné CIDLINY, o.s. v Nepolisech.                                                                           

Schválení projektů ve Výzvě č. 3/2009

15. 10. 2009 - ve 14.00 hodin se sešla na Obecním úřadě v Nepolisech výběrová komise, aby obodovala a vybrala přijaté projekty pro výzvu 3/2009 které budou podpořeny dotací. Celkem bylo na MAS přijato 9 žádostí o dotaci, 1 žádost byla vyřazena v rámci administrativní kontroly projektu z důvodů nevyřešených vlastnických vztahů. Komise tedy hodnotila 8 projektů. Ve fichi č. 5 - uchování a obnova venkovského prostoru a služeb pro občany bylo hodnoceno 7 projektů, ze kterých byly 2 úspěšné a 2 prjekty byly stanoveny jako náhradníci, 2 projekty byly vyřazeny z důvodů nesplnění podmínky získání minimálního potřebného počtu bodů. Ve fichi č. 4 -  podpora výchovy a vzdělávání obyvatel byl hodnocen 1 projekt, který byl schválen k financování. Výběr komise potvrdila stejného dne v 16 hodin valná hromada Společné CIDLINY                                        

Příjem žádostí ve Výzvě č. 3/2009 ukončen

Dne 2.10.2009 ve 14.00 hodin byl ukončen příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova osa IV.I.II Realizace místní rozvojové strategie - Strategický plán LEADER s názvem Společná řeka

Vyhlášena Výzva č. 3/2009

6. 8. 2009 byla vyhlášena v pořadí již třetí výzva v roce 2009 na přijímání žádostí o dotace. Vyhlášena je Fiche č. 4 Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel a Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany. Rozděleno bude přibližně 1,5 mil. Kč. Uzávěrka příjmů žádostí 2.10.2009 ve 14.00 hod. Školení k této výzvě se uskuteční 2.9.2009 ve 13.00 hod. v Nepolisech.             

Školení pro příjemce dotací

13. 8. 2009 pořádá Společná CIDLINA školení pro žadatele a příjemce dotací. Školení je prioritně zaměřené pro úspěšné žadatele ve výzvách 1/2008 (září 2008), 1/2009 (únor 2009) a 2/2009 (červen 2009).                                                        

Schválení projektů ve Výzvě č. 2/2009

16. 6. 2009 - ve 14.00 hodin se sešla na Obecním úřadě v Nepolisech výběrová komise, aby obodovala a vybrala přijaté projekty pro výzvu 2/2009 které budou podpořeny dotací. Celkem komise hodnotila 10 přijatých žádosti. Ve fichi č. 5 uspělo všech 7 přijatých žádostí a ve fichi 3 uspěli 2 podané žádosti a 1 žádost byla vyloučena pro nesplnění získání minimálního počtu bodů.                                                                                  

Příjem žádostí ve Výzvě č. 2/2009 ukončen

5. 6. 2009 - Příjem žádostí byl dne 5.6. ve 14,00 hod. ukončen. V rámci  fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu byly přijaty 3 žádosti do fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany 7 žádostí. Po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti provede výběrová komise hodnocení a výběr předloží 16.6.2009 valné hromadě ke schválení.                                                   

Vyhlášena Výzva č. 2/2009

28. 4. 2009 - Výzva je vyhlášena na fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu a č. 5 Uchování a obnova venkovskéhjo prostředí a služeb pro občany. Uzávěrka příjmu žádostí je 5.6.2009 ve 14,00 hod. 

Dotace pro drobné podnikatele

30. 3. 2009 - Jedná se o 60 % finanční podporu projektů v činnostech stavebnictví, těžbě nerostných surovin, zpracovatelského průmyslu, opravy motorových vozidel a výrobků pro domácnost.  Podporovat budeme rekonstrukce, modernizace a nové výstavby budov a areálů, včetně nákupu strojů, výrobních zařízení a technologií.  Projekty musí být realizovány na území Společné CIDLINY a celkové náklady nesmí přesáhnout 2 mil. Kč. Dne 27.4. k fichi č. 3 proběhne seminář.                                                        

Schválení projektů ve Výzvě č. 1/2009

26. 2. 2009 - Výběr žádostí v rámci výzvy 1/2009 byl dne 26.2.2009 valnou hromadou schválen. Celkem budou podpořeny projekty částkou 1.182.163,-                                                        

Příjem žádostí ve Výzvě č. 1/2009 ukončen

18. 2. 2009 - Příjem žádostí v rámci výzvy 1/2009 byl ukončen. Celkem byly přijaty 4 žádosti v celkovém objemu 1 182 163,- Kč. Dne 26.2.2009 proběhne zasedání hodnotitelské komise. Po schválení výběru valnou hromadou budou projekty zaregistrovány na RO SZIF Hradec Králové.

Vyhlášena Výzva č. 1/2009

8. 1. 2009 - Fiche č. 6 - Obnova kulturního dědictví regionu. Fiche je zaměřena na obnovu a údržbu místních a regionálních kulturně-historických památek, památníků, sakrálních staveb, soch a dalších drobných památek. Alokovaná částka na tuto fichi je 1 mil. Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je 18.2.2009 ve 14.00 hod.

  • Celý text výzvy naleznete ZDE

Schválení projektů ve Výzvě č. 1/2008

Dne 2.10. 2008 zasedala výběrová a hodnotitelská komise a vybrala celkem 12 projektů k financování z PRV ČR. Valná hromadna dne 7.10.2008 tento výběr schválila.

  • Přehled vybraných projektů ZDE 

(zeleně označené projekty jsou doporučeny k zaregistrování na RO SZIF)

Příjem žádostí ve Výzvě č. 1/2008 ukončen

10. 9. 2008 - Celkem bylo podáno 20 žádostí, z toho: 

    1 žádost  do osy 2 - rozvoj cestovního ruchu v regionu,
    4 žádosti do osy 4 - podpora výchovy a vzdělávání obyvatel,
  15 žádostí do osy 5 - uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany.

Celkový objem požadované dotace do všech fichí je 10.208.889,- Kč.
Celkový objem který může MAS rozdělit mezi žadatele je 5.494.271,- Kč.

U všech žádostí byla provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti - žádná žádost nebyla na základě administrativní kontrol a kontroly přijatelnosti vyloučena z hodnocení.

Dne 2. 10. 2008 proběhne zasedání výběrové komise, která rozhodne o úspěšnosti žádostí.

  • Seznam žadatelů a částky požadovaných dotací v 1 výzvě 2008 ZDE

Příjem žádostí v 1. výzvě roku 2008

1. 9. 2008 - Od 1. do 10. září bude probíhat příjem žádostí do 1. výzvy realizace SPL Nejen společná řeka. Příjem žádostí proběhne v kanceláři sdružení v Obecním domě v Nepolisech. Pro tyto dny byly stanoveny následující úřední hodiny: Po 8,00 - 16,00 hod. Út - Pa 8,00 - 14,00 hod. Uzávěrka příjmu žádostí 10. září 14,00 hod. Po tomto termínu už nebudou žádosti přijímány !!!

Vyhlášena Výzva č. 1/2008

  • Celou výzvu si můžete prohlédnout  ZDE

Přispějme k tomu aby i náš kraj byl krajem pohody ...

Dne 8.4.2008 proběhlo na Ministerstvu zemědělství závěrečné zasedání hodnotitelské komise. Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS) bylo vybráno v prvním kole 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Mezi úspěšnými MAS je i naše sdružení – Společná CIDLINA, o.s. se Strategickým plánem Leader Nejen společná řeka. Po podpisu smlouvy o realizaci Strategického plánu Leader s Ministerstvem zemědělství předpokládáme vyhlášení výzev do dvou měsíců (srpen, září). Kdo, na co a kdy budete moci u nás žádat. To je soustředěno do tzv. fichí - naleznete v sekci Ke stažení. Projekty musí být realizovány na území Společné CIDLINY. Konkrétní výzvy budou zveřejněny v místním tisku, internetových stránkách sdružení a obcí. Dotazy můžete zasílat na adresu info@polecnacidlina.cz