Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Projekty - původní > Strategické dokumenty

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 - 2022 byla schválena valnou hromadou dne 5.11.2015 a řídícími orgány v říjnu 2016.   

SCLLD - analytická část

SCLLD - strategická část

SCLLD - Programový rámec IROP

SCLLD - Programový rámec OPZ

SCLLD - Programový rámec PRV

SCLLD - Programový rámec OPŽP

SCLLD - implementační část

SCLLD - příloha č. 1 Finanční plán

SCLLD - příloha č. 2 Mapa území a seznam obcí

SCLLD - příloha č. 3 Popis zapojení komunit

SCLLD - příloha č. 4 Analýza rizik

SCLLD - příloha č. 5 Přílohy k analytické části

MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů

V našem regionu MAS Společná CIDLINA byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Společná CIDLINA se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. Společná CIDLINA vybrala témata, které zpracovala do strategie spolupráce:

 1. Údržba veřejného prostranství v rámci celkové péče
 2. Vybudování sítě cyklostezek
 3. Zlepšení situace v oblasti volnočasových, kulturních a sportovních aktivitách
 4. Snížení administrativní zátěže obecních úřadů

Během projektu dále vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS Říčansko a její aplikace.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Společná CIDLINA

  Strategie ke stažení

 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřený v regionu MAS Společná CIDLINA.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

 

Meziobecní spolupráce

Na území které je z 95% totožné s územím Společné CIDLINY je zpracována v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" Strategie územního správního obvodu PRP Nový Bydžov s rozšířením na obce Chlumecka.  

Strategie ke stažení

Akční plán - aktualizace č. 3

Zpráva o efektivní meziobecní spolupráci

Menu

Parametrické vyhledávání