image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zrealizované projekty > Archiv > Strategické dokumenty 2007 - 20013

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - příprava

Jednotlivé kroky tvorby strategie, komunitní projednávání 

Krok č. 1                                                Krok č. 7                                          Krok č. 13

Krok č. 2                                                Krok č. 8                                          Krok č. 14

Krok č. 3                                                Krok č. 9

Krok č. 4                                                Krok č. 10

Krok č. 5                                                Krok č. 11

Krok č. 6                                                Krok č. 12  

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 - 2022 byla dne 5. listopadu 2015 schválena Valnou hromadou Společné CIDLINY, z.s.          

Strategie ke stažení ZDE

3. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020

Předmětem třetího jednání dne 18. února 2014 bylo definování vize a stanovení cílů v dlaším programovacím období.

2. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020

Druhé jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 28. listopadu 2013. Předmětem jednání bylo shrnutí dosavadních analytických podkladů a tvorba swot analýzy.

2. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020        2. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020

1. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020 

Dne 5. března se v Nepolisech uskutečnilo 1. jednání rozšířené pracovní skupiny ke tvorbě strategie pro období 2014 - 2020. Pracovní skupina je tvořena vzrokem neziskových organizací, zástupců státní zprávy a podnikatelského sektioru. Zastoupeny jsou malé i střední podniky.  Přítomní se seznámili s analýzou regionu, možnostmi rozvoje v dalším období a hramonogramem tvorby strategie.

1. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020     1. jednání k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020

 Prezentace z 1.  jednání

Strategické plánování 2014+

Není Vám lhostejný prostor, ve kterém žijete, chcete se aktivně podílet na rozvoji regionu? Zapojte se do tvorby integrované strategie regionu Společná CIDLINA na období 2014 – 2020.

MAS Společná CIDLINA, o.s. se připravuje na další programové období. Abychom koncepčně rozvíjeli náš region a získali finanční podporu na jednotlivé záměry, je nutné vypracovat integrovanou strategii území (ISÚ).  Strategie bude zpracovávána stejně jako před lety komunitním způsobem, projednáváním s občany. Čím víc podnětů, tím lépe. Jen pokud se nám podaří zjistit potřeby obcí, jejich obyvatel, názory podnikatelů a zemědělců, budeme moci zpracovat kvalitní strategii rozvoje, podle které se budeme řídit až do roku 2020.

Prosíme Vás o krátké zamyšlení nad tím, co Vám ve Vaší obci, firmě chybí, co byste chtěli vylepšit, co se Vám naopak líbí (může posloužit jako inspirace pro ostatní) a eventuálně do jakých aktivit MAS byste se rádi zapojili.

Vyplnění dotazníku Vám zabere pár minut, ale můžete tím ovlivnit dění a investice v regionu, který je krajem pohody.

Dotazník

Programovací období 2014+

Uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova po roce 2013 je pro programovací období 2014 -2020 zpracován v Národním strategickém plánu LEADER 2014+. Tento plán slouží jako vstupní materiál pro diskusi o budoucnosti mettody LEADER v ČR, o jejím uplatnění jak v budoucích programech rozvoje venkova, tak v ostatních aktivitách rozvíjejících a podporujících venkov u nás. Dodatekem k tomuto NSP Leader 2014+ je Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR. Dokument je zpracován NS MAS ČR a slouží jako souhrn praktických doporučení pro přípravu implementace politik místního rozvoje.

Národní strategická plán LEADER 2014 +

Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR

Průzkum veřejnosti

Ke stratetgii na období 2014 - 2022 proběghlo dotazníkové šetření.  

Celkové výsledky dotazníkového šetření veřejnosti.

Celkem tazatelů 2 237 (9% vzrorec z celkového počtu obyvatel).

Složení tazatelů:

Složení tazatelů - graf

Znáte MAS Společná CIDLINA:

Znáte MAS Společná CIDLINA - graf

Odpovědi na otázku "Jak hodnotíte práci Společné CIDLINY, přispívá svojí činností k rozvoji regionu ?"

- doufám že ano

- jěště že ji máme

- přispívá k rozvoji, aktivity mají význam 8x

- usnadňuje práci obcím v regionu

- pracuje dobře

- přínosná práce 3x

- měla by být větší informovanost o jejich činnosti

MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů

V našem regionu MAS Společná CIDLINA byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Společná CIDLINA se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. Společná CIDLINA vybrala témata, které zpracovala do strategie spolupráce:

 1. Údržba veřejného prostranství v rámci celkové péče
 2. Vybudování sítě cyklostezek
 3. Zlepšení situace v oblasti volnočasových, kulturních a sportovních aktivitách
 4. Snížení administrativní zátěže obecních úřadů

Během projektu dále vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS Říčansko a její aplikace.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Společná CIDLINA

  Strategie ke stažení

 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřený v regionu MAS Společná CIDLINA.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

Strategické dokumenty 2007 - 2013

Integrovaná strategie regionu Společná CIDLINA 2007 - 2013

Strategický plán LEADER "Nejen společná řeka"

Které území bylo v programovacím období 2007 - 2013 úspěšné ?

Datum konání: 17.12.2014 - 30.6.2015

Do kterého území bylo za poslední období nejvíce investováno? Kolik projektů kde bylo podpořeno? To se dozvíte z přehledé mapy.

Více